کارآفرینی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
 • تخفیف!
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  تئوری‌های مدیریت (بخش دوم)

  ۲۱۸,۰۰۰تومان۲۷۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  تئوری مدیریت (بخش اول)

  ۲۱۸,۰۰۰تومان۲۷۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  زبان انگلیسی عمومی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  زبان عمومی

  ۳۶۴,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  اقتصاد خرد و کلان
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  اقتصاد خرد و کلان

  قیمت اصلی ۴۸۶,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۴۳۷,۰۰۰تومان است.
 • تخفیف!
  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلا
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

  ۲۴۳,۰۰۰تومان۳۰۰,۰۰۰تومان