آموزش زبان فارسی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
 • تخفیف!
  زبان انگلیسی عمومی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  زبان عمومی

  ۳۶۴,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  زبانشناسی همگانی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  زبانشناسی همگانی

  ۱۷۰,۰۰۰تومان۲۱۰,۰۰۰تومان