آماد

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
 • تخفیف!
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  تئوری‌های مدیریت (بخش دوم)

  ۲۱۸,۰۰۰تومان۲۷۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  تئوری مدیریت (بخش اول)

  ۲۱۸,۰۰۰تومان۲۷۰,۰۰۰تومان