مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
  • تخفیف!
    مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
    انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

    مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

    ۴۶۱,۰۰۰تومان۵۷۰,۰۰۰تومان