فیلم آموزشی مهندسی کامپیوتر

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
  • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار-الگوریتم و محاسبات (ارشد)

    از ۱,۴۵۵,۳۰۰تومان