فیلم آموزشی ارشد

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
 • پکیج مدیریت برای کلیه گرایش ها (ارشد)

  از ۱,۸۴۲,۷۵۰تومان
 • پکیج مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش شبکه های کامپیوتری و رایانش امن (ارشد)

  از ۱,۲۳۵,۲۵۰تومان
 • پکیج مهندسی فناوری اطلاعات-برای کلیه گرایش ها (ارشد)

  از ۷۹۳,۸۰۰تومان
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار-الگوریتم و محاسبات (ارشد)

  از ۱,۴۵۵,۳۰۰تومان
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (ارشد)

  از ۱,۵۱۲,۰۰۰تومان
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-کلیه گرایش ها (ارشد)

  از ۱,۳۰۴,۱۰۰تومان
 • تخفیف!
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  تئوری‌های مدیریت (بخش دوم)

  ۲۱۸,۰۰۰تومان۲۷۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  تئوری مدیریت (بخش اول)

  ۲۱۸,۰۰۰تومان۲۷۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  مقاله نویسی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  آموزش مقاله نویسی

  ۸۱,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  سیستم عامل
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  سیستم عامل

  ۲۳۷,۰۰۰تومان۲۶۴,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  ساختمان داده ها
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  ساختمان داده

  ۳۴۵,۰۰۰تومان۳۸۴,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  زبان روانشناسی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  زبان روانشناسی

  ۹۷,۰۰۰تومان۱۲۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  طراحی الگوریتم
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  طراحی الگوریتم

  ۲۳۷,۰۰۰تومان۲۶۴,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  ریاضی عمومی 1
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  ریاضی عمومی 1

  ۳۶۴,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  مدیریت مالی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  مدیریت مالی

  ۳۴۰,۰۰۰تومان۴۲۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  آمار و احتمال کاربردی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  آمار و احتمال کاربردی

  ۳۶۴,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  زبان انگلیسی عمومی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  زبان عمومی

  ۳۶۴,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  اقتصاد خرد و کلان
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  اقتصاد خرد و کلان

  قیمت اصلی ۴۸۶,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۴۳۷,۰۰۰تومان است.
 • تخفیف!
  ریاضی عمومی 2
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  ریاضی عمومی 2

  ۳۴۰,۰۰۰تومان۴۲۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  ریاضیات کاربردی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  ریاضیات کاربردی

  ۳۶۴,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  معادلات دیفرانسیل
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  معادلات دیفرانسیل

  ۱۹۴,۰۰۰تومان۲۴۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

  ۴۶۱,۰۰۰تومان۵۷۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  پایگاه داده
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  پایگاه داده

  ۱۷۲,۰۰۰تومان۱۹۲,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  تحقیق در عملیات
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  تحقیق در عملیات

  ۳۸۸,۰۰۰تومان۴۸۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلا
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

  ۲۴۳,۰۰۰تومان۳۰۰,۰۰۰تومان