طراحی الگوریتم

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
 • پکیج مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش شبکه های کامپیوتری و رایانش امن (ارشد)

  از ۱,۲۳۵,۲۵۰تومان
 • پکیج مهندسی فناوری اطلاعات-برای کلیه گرایش ها (ارشد)

  از ۷۹۳,۸۰۰تومان
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (ارشد)

  از ۱,۵۱۲,۰۰۰تومان
 • تخفیف!

  طراحی الگوریتم

  ۲۳۷,۰۰۰تومان۲۶۴,۰۰۰تومان