ساختمان داده ها

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
  • پکیج مهندسی فناوری اطلاعات-برای کلیه گرایش ها (ارشد)

    از ۷۹۳,۸۰۰تومان
  • پکیج مهندسی کامپیوتر-کلیه گرایش ها (ارشد)

    از ۱,۳۰۴,۱۰۰تومان