ریاضی مهندسی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار-الگوریتم و محاسبات (ارشد)

  از ۱,۴۵۵,۳۰۰تومان
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (ارشد)

  از ۱,۵۱۲,۰۰۰تومان
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-کلیه گرایش ها (ارشد)

  از ۱,۳۰۴,۱۰۰تومان
 • حراج!

  ریاضی مهندسی

  ۴۶۱,۰۰۰تومان۵۷۰,۰۰۰تومان