تئوریهای مدیریت

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
 • پکیج مدیریت برای کلیه گرایش ها (ارشد)

  از ۱,۸۴۲,۷۵۰تومان
 • تخفیف!
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  تئوری‌های مدیریت (بخش دوم)

  ۲۱۸,۰۰۰تومان۲۷۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  تئوری مدیریت (بخش اول)

  ۲۱۸,۰۰۰تومان۲۷۰,۰۰۰تومان