آمار و احتمال

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
  • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار-الگوریتم و محاسبات (ارشد)

    از ۱,۴۵۵,۳۰۰تومان
  • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (ارشد)

    از ۱,۵۱۲,۰۰۰تومان
  • پکیج مهندسی کامپیوتر-کلیه گرایش ها (ارشد)

    از ۱,۳۰۴,۱۰۰تومان