بسته های آموزشی

نام مدرس
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
 • پکیج مدیریت برای گرایش مدیریت مالی (ارشد)

  از ۲,۵۱۵,۰۵۰تومان
 • پکیج مدیریت برای کلیه گرایش ها (ارشد)

  از ۱,۸۴۲,۷۵۰تومان
 • پکیج مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش شبکه های کامپیوتری و رایانش امن (ارشد)

  از ۱,۲۳۵,۲۵۰تومان
 • پکیج مهندسی فناوری اطلاعات-برای کلیه گرایش ها (ارشد)

  از ۷۹۳,۸۰۰تومان
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار-الگوریتم و محاسبات (ارشد)

  از ۱,۴۵۵,۳۰۰تومان
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (ارشد)

  از ۱,۵۱۲,۰۰۰تومان
 • پکیج مهندسی کامپیوتر-کلیه گرایش ها (ارشد)

  از ۱,۳۰۴,۱۰۰تومان