مجموعه مهندسی برق

نام مدرس
نام مولف
مقطع تحصیلی
گروه امتحانی
 • مهندسی برق

  ۹۴,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  آمار و احتمال کاربردی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  آمار و احتمال کاربردی

  ۳۶۴,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  زبان انگلیسی عمومی
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  زبان عمومی

  ۳۶۴,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان
 • تخفیف!
  معادلات دیفرانسیل
  انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

  معادلات دیفرانسیل

  ۱۹۴,۰۰۰تومان۲۴۰,۰۰۰تومان