منابع استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی یکی از بخش های مهم آزمون دکتری سراسری در سال های اخیر بوده است. منابع درس استعداد تحصیلی به همراه نمونه سوال های کنکور های دکتری گذشته در زیر آورده شده اند. پس از مطالعه شیوه آماده سازی ذهن برای سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ، منابع این درس و سوال های سال های گذشته را مرور کنید.

شیوه آماده شدن برای استعداد تحصیلی آزمون دکتری

درس استعداد تحصیلی دکتری منبع مشخصی ندارد و سوالات این آزمون هر سال در بخش های متنوع به جهت سنجش میزان آمادگی ذهنی داوطلبین قرار داده می شود. برای پاسخ گویی به سوالات این آزمون شما نیاز به دانستن اصول اولیه و مقدماتی ریاضی و هندسه دارید و بس. سایر بخش های این آزمون شامل بخش درک مطلب ، بخش استدلال منطقی و بخش معما ها می باشد. برای درک مطلب که عموما متن های بسیار بزرگ در حد یک صفحه آچهار است که بیشتر از همه نیاز به تمرکز و سرعت عمل دارید. جواب سوالات معمولا به وضوح در متن آمده است هرچند گاهی سوالات غیر مستقیم و ادراکی نیز پرسیده می شود. تمرین وتکرار و افزایش تمرکز و سرعت عمل برای بخش ضروری است. همچنین جزوه های وجود دارد که به راه های تست زنی سوالات درک مطلب می پردازد که می تواند برای این بخش مناسب باشد. برای بخش استدلال منطقی شما باید اصول به کار گرفته شده در طراحی تست های استدلال منظقی را بدانید و برای معما ها نیز نیاز به تمرین زیاد و افزایش سرعت عمل داریدو معما های این بخش کاملا مشابه معمای انیشتین می باشد و شما صرف وقت زیاد به احتمال زیاد می توانید به این معما ها پاسخ دهید. مهم ترین عامل در پاسخ گویی به سوالات استعدا تحصیلی سرعت عمل و تمرکز ذهن است که تنها با تمرین و تکرار زیاد بدست می آید. کتاب های زیادی در بازار موجود است که شما را به سطح آمادگی مطلوب می رساند اما بدون خرید حتی یک کتاب و مطالعه سوالات سال های پیشین و تمرین زیاد شما می توانید در آزمون دکتری درس استعداد تحصیلی را در حد مطلوبی نمره بدست بیاورید.

منابع استعداد تحصیلی آزمون دکتری

 

مهم ترین منبع استعداد تحصیلی دکتری سوالات سال های گذشته است. منبع سوالات سال های پیش استعداد تحصیلی دکتری در پایین اورده شده است و به داوطلبین توصیه می شود که حتما برای آمادگی آزمون دکتری این سوالات را به طور کامل حل کنند.

بسته آموزشی استعداد تحصیلی راه دکتری

همچنین امکان دانلود کلیه سوالات استعداد تحصیلی سالهای گذشته گروه های مختلف آموزشی از طریق صفحه دانلود سوالات دکتری فراهم می باشد.