تبدیل پایان نامه به کتاب

تبدیل کتاب به پایان نامه

این فرصت را از دست ندهید

انتشارات راه دکتری افتخار دارد همچون گدشته راه رسیدن به تحصیلات تکمیلی را برای شما داوطلبان عزیز هموار نمایید ، به همین منظور خدمات استخراج  و چاپ کتاب از پایان نامه شما عزیزان را ، راهکار جدیدی برای رسیدن به هدف شما در مقاطع تحصیلی و عناوین شغلی پیشنهاد می‌کند.

دلیل اهمیت تبدیل پایان نامه به کتاب در چیست؟

داشتن کتاب (تالیف و ترجمه) دارای ۲۲ نمره در مصاحبه دکتری در هر رشته ای است. این در حالیست که ارزش هر مقاله ISI حداکثر دارای ۷ امتیاز و ارزش هر مقاله علمی – پژوهشی حداکثر ۵ نمره و هر مقاله علمی – ترویجی دارای ۲ امتیاز می باشد.

   بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد نمی دانند که با هزینه های بسیار کم می توانند پایان نامه خود را به کتاب تبدیل کنند. از آنجایی که یک کتاب علمی که برگرفته از پایان نامه باشد، در مصاحبه دکترا و آزمون های استخدامی، پوئن مثبت محسوب می شود، لذا به همه ی عزیزانی که پایان نامه خود را در دست دارند توصیه می شود آن را به کتاب تبدیل کنند.

تبدیل پایان نامه به کتاب هزینه ای بسیار کم امکانپذیر است. کسانی که استخدام هستند یا برای مصاحبه، قصد چنین کاری را دارند، لازم نیست که کتاب خود را در تیراژ بالا مثلاًً بالای ۱۰۰۰ جلد چاپ کنند. آنها می توانند کتاب خود را در تیراژهای کم مثلاً ۳۰ یا ۶۰ جلد چاپ کنند و البته در کتاب چاپ شده آنها تیراژ کتاب ۵۰۰ جلد نوشته می شود و چیزی از اعتبار کتاب نمی کاهد.  همچنین کتاب با اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد و اخذ شابک ISBN از اداره شابک و نیز اخذ فیپا از کتابخانه ملی، در وزارت ارشاد و کتابخانه ملی ثبت و اعلام وصول می شود و دارای همه ی امتیازات لازم جهات ارائه در رزومه های تحصیلات تکمیلی و یا رزومه های اخذ دانشیاری، شغلی و ارتقای تحصیلی معلمان و مربیان خواهد بود . 

شما در هر زمینه ای که فعالیت دارید، شاغلید، هنرمندید، استادید، دانشجو هستید و چاپ کتاب برای شما به منزله ی اعتبار علمی می باشد. شما با چاپ کتاب در زمینه فعالیت خود می توانید وجهه ای کاملاً متفاوت با قبل پیدا کرده و در زمینه فعالیت خود فرد موفق تری باشید و با چاپ مطالب و کتاب خود، به عرضه و نمایش غنای علمی تان بیافزائید و قدمی موثر در راه ارتقا دانش کشورمان بردارید. تلاش ما بر این است که با کمترین هزینه، بهترین کیفیت و بیشترین خدمات در خدمت شما عزیزان باشیم .

نحوه محاسبه امتیازها ...

نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری حداکثر۴۰ امتیاز ( با نرمال سازی در ردیف ها و جمع کل) برابر مصوبات هیات ممیزه دانشگاه و مطابق آیین نامه ارتقاء اعضا هیات علمی در نظر گرفته شود به شکلی که :

نوع فعالیتحداکثر امتیازامتیازهای موردی پیشنهادینحوه ارزیابی
مقالات ISI۲۵هر مورد حداکثر تا ۷ امتیاز (براساس IF می تواند افزایش یابد.)امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
مقالات علمی – پژوهشی۱۵

پژوهشی انگلیسی: حداکثر ۶ امتیاز

 

پژوهشی فارسی: حداکثر ۵ امتیاز

امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
مقالات علمی – ترویجی۵ترویجی:  ۲  امتیازدانشجویی:  ۰/۵ امتیازامتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
کنفرانسهای معتبر۵امتیاز بین المللی خارجی: ۲  امتیاز بین المللی داخلی: ۱/۵ امتیازهمایشها، پنجمین همایش به بالا:۰/۵ امتیازامتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
سوابق پژوهشی (طرحهای ملی، تحقیقاتی و…)۱۰

هر طرح تا سقف ۴ امتیاز، همکار: ۱ امتیاز

در صورت استخراج مقاله از طرح، امتیاز تعلق خواهد گرفت.

با نظر اعضاء کمیته ی مصاحبه کننده

کسب رتبه در جشنواره ها و مقام

در مسابقات علمی معتبر

۱۵با نظر اعضاء کمیته ی مصاحبه کننده
گواهی ثبت اختراع۱۰هر مورد تا سقف ۵ امتیازمرتبط با رشته (امتیاز داوطلب به تناسب تعداد افراد)
تألیف یا ترجمه کتاب۱۵تألیف کتاب : تا سقف ۱۵ امتیازترجمه : تا سقف ۵ امتیازکتب داوری شده (امتیاز داوطلب به تناسب تعداد افراد)

نحوه محاسبه امتیاز آموزشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (حداکثر ۳۰ امتیاز) بر مبنی جدول زیر خواهد بود. در صورت وجود امتیاز آموزشی بالاتر از ۳۰، نمرات کلیه داوطلبان بر مبنای ۳۰ نرمال خواهد شد.

ردیفموردامتیازارزیابی
۱دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسیحداکثر ۳با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده
۲دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشدحداکثر ۳با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده
۳معدل مقطع کارشناسی aحداکثر ۳معدل کمتر از ۱۳ پذیرفته نخواهد شد
۴معدل مقطع کارشناسی ارشد aحداکثر ۳معدل کمتر از ۱۵ پذیرفته نخواهد شد
۵مدرک زبان bحداکثر ۲۶مطابق با جداول مورد تأیید دانشگاه
۶سوابق آموزشی(تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد)cحداکثر ۲

با ارائه مدرک معتبر

( تدریس دروس مرتبط با رشته در دانشگاههای معتبر)

a نحوه ی محاسبه ی امتیاز معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (بندهای ۳ و ۴ جدول امتیازدهی آموزشی)

– طول مدت کارشناسی در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب بین ۵/۳ تا ۴ سال با معدل ۲۰ مدرک خود را دریافت نماید، ۵ امتیاز تعلق خواهد گرفت. بین ۵/۴-۴ سال با معدل ۲۰ حداکثر ۴ امتیاز و بالای ۵/۵ سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از ۲۰ از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.

– طول مدت کارشناسی ارشد در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب تا ۲ سال با معدل ۲۰ مدرک خود را دریافت نماید، ۵ امتیاز تعلق خواهدگرفت. بین ۲ تا ۳ سال با معدل ۲۰ حداکثر ۴ امتیاز و بالای ۳ سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از ۲۰ از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.

 

 

  مدرک زبان ( بند ۵ جدول امتیازدهی آموزشی)

نوع مدرکحداکثر نمرهحداقل نمرهتوضیحات
Tolimo۵۷۰۴۷۰
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
MCHE۶۷۴۷
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
IELTS۵/۷۵
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
IBT۱۲۰۷۰
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
TOFEL۵۷۰۴۷۰
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد
IBT۱۲۰۷۰
امتیاز۲۶۱بصورت خطی کاهش می یابد

 

 

 

 

 

 

 

نحوه محاسبه امتیاز سوابق آموزشی (تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد ؛ بند ۶ جدول امتیازدهی آموزشی)

تدریس
دانشگاه طبق جدول کارشناسیدانشگاه­های مرکزی و برتربه غیر از دانشگاههای برتر و مرکزیسایر
امتیازبه ازای هر درس ۱به ازای هر درس ۰/۵طبق نظر کمیته مربوطه

d  نحوه محاسبه امتیاز برگزیدگان المپیادهای معتبر (بند ۷ جدول امتیازدهی آموزشی)

المپیادها، جشنواره ها  و
نام المپیادالمپیادهای کشوری دانشجوییجشنواره خوارزمیروبوکاپ
امتیاز۲۲۱
توجه: سایر موارد طبق نظر کمیته مربوطه خواهد بود.

 

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول

ردیف                                شاخص ارزیابیحداکثر امتیاز
۱تسلط علمی داوطلب۵
۲وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی۵
۳توانایی داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل و پاسخگویی به سؤالات۵
۴تعهد داوطلب در همکاری با دانشکده و حضور تمام وقت در تحقیقات۵
۵شخصیت، متانت، نحوه تعامل و قدرت ایجاد ارتباط وبرازندگی۵
۶نگرش و اطلاعات فناوری صنعتی۵
جـمــع۳۰
تبصره۱: میانگین نمره ارزیابی کنندگان بعنوان نمره آزمون این بخش لحاظ خواهد شد.

امتیاز نهایی حداکثر ۱۰۰ می­باشد که از ۳ بخش پژوهشی (۴۰ امتیاز)، آموزشی (۳۰ امتیاز) و مصاحبه (۳۰ امتیاز) تشکیل شده است.

از کجا و چطوری شروع کنم؟

پر کردن قرارداد

ابتدا قرارداد را با کلیک بر روی اینجا دانلود نموده و بعد از تکمیل و امضا،اسکن شده ی آن را از طریق فرم زیر(گزینه فرم ثبت نام برای تبدیل پایان نامه به کتاب) آپلود نمایید تا بعد از ممهور شدن به مهر موسسه و امضا آن ، یک نسخه به ایمیل شما ارسال شود

تکمیل فرم

بعد از تکمیل کردن اطلاعات فردی در فرم ، بر روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید.در مرحله بعد از اطلاعات فردی دقت کنید که آپلود کردن فایل پایان نامه و کارت ملی الزامی می باشد.
قدم بعد

پرداخت هزینه

در مرحله بعد از آپلود فایل های مورد نیاز کادر توضیحاتی برای شما به نمایش درخواهد آمد که از طریق آن می توانید توضیحات و نکاتی که در چاپ کتاب مهم هستند را ثبت کنید.در ادامه شما به درگاه بانک متصل میشوید و به صورت آنلاین مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بابت هزینه تبدیل پایان نامه به کتاب توسط شما باید پرداخت شود

قدم بعد

بازبینی نهایی فایل کتاب

فایل آماده شده کتاب در قالب pdf برای شما جهت باز بینی نهایی قبل از چاپ ایمیل میشود،بعد از بازبینی با شماره ۰۲۱۲۲۶۹۱۰۱۰ تماس حاصل نمایید تا مراحل بعدی انجام گیرد
قدم بعد

تحویل کتاب

پس از تایید نهایی کتاب توسط شما طی بازه زمانی ۴۵ الی ۶۰ روز کاری،مدارک مجوز کتاب و نسخه های چاپ شده برای شما ارسال میشود.برای ساکنین شهر تهران با پیک و برای ساکنین شهرستان ها با پست پیشتاز این عمل صورت میگرد و هزینه ارسال با برعهده ی موسسه می باشد.
قدم بعد

تحویل کتاب

  • اخذ شابک
  • فیپا نویسی
  • ثبت در خانه کتاب
  • ثبت در سازمان اسناد و کتاب خانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • اخذ مجوز نهایی چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • ارسال و اعلام وصول نسخه چاپ شده در مراجع مورد نیاز