تبدیل پایان نامه به کتاب

تبدیل کتاب به پایان نامه

این فرصت را از دست ندهید

انتشارات راه دکتری افتخار دارد همچون گدشته راه رسیدن به تحصیلات تکمیلی را برای شما داوطلبان عزیز هموار نمایید ، به همین منظور خدمات استخراج  و چاپ کتاب از پایان نامه شما عزیزان را ، راهکار جدیدی برای رسیدن به هدف شما در مقاطع تحصیلی و عناوین شغلی پیشنهاد می‌کند.

دلیل اهمیت تبدیل پایان نامه به کتاب در چیست؟

داشتن کتاب (تالیف و ترجمه) دارای ۲۲ نمره در مصاحبه دکتری در هر رشته ای است. این در حالیست که ارزش هر مقاله ISI حداکثر دارای ۷ امتیاز و ارزش هر مقاله علمی – پژوهشی حداکثر ۵ نمره و هر مقاله علمی – ترویجی دارای ۲ امتیاز می باشد.

   بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد نمی دانند که با هزینه های بسیار کم می توانند پایان نامه خود را به کتاب تبدیل کنند. از آنجایی که یک کتاب علمی که برگرفته از پایان نامه باشد، در مصاحبه دکترا و آزمون های استخدامی، پوئن مثبت محسوب می شود، لذا به همه ی عزیزانی که پایان نامه خود را در دست دارند توصیه می شود آن را به کتاب تبدیل کنند.

تبدیل پایان نامه به کتاب هزینه ای بسیار کم امکانپذیر است. کسانی که استخدام هستند یا برای مصاحبه، قصد چنین کاری را دارند، لازم نیست که کتاب خود را در تیراژ بالا مثلاًً بالای ۱۰۰۰ جلد چاپ کنند. آنها می توانند کتاب خود را در تیراژهای کم مثلاً ۳۰ یا ۶۰ جلد چاپ کنند و البته در کتاب چاپ شده آنها تیراژ کتاب ۵۰۰ جلد نوشته می شود و چیزی از اعتبار کتاب نمی کاهد.  همچنین کتاب با اخذ مجوز چاپ از وزارت ارشاد و اخذ شابک ISBN از اداره شابک و نیز اخذ فیپا از کتابخانه ملی، در وزارت ارشاد و کتابخانه ملی ثبت و اعلام وصول می شود و دارای همه ی امتیازات لازم جهات ارائه در رزومه های تحصیلات تکمیلی و یا رزومه های اخذ دانشیاری، شغلی و ارتقای تحصیلی معلمان و مربیان خواهد بود . 

شما در هر زمینه ای که فعالیت دارید، شاغلید، هنرمندید، استادید، دانشجو هستید و چاپ کتاب برای شما به منزله ی اعتبار علمی می باشد. شما با چاپ کتاب در زمینه فعالیت خود می توانید وجهه ای کاملاً متفاوت با قبل پیدا کرده و در زمینه فعالیت خود فرد موفق تری باشید و با چاپ مطالب و کتاب خود، به عرضه و نمایش غنای علمی تان بیافزائید و قدمی موثر در راه ارتقا دانش کشورمان بردارید. تلاش ما بر این است که با کمترین هزینه، بهترین کیفیت و بیشترین خدمات در خدمت شما عزیزان باشیم .

نحوه محاسبه امتیازها ...

نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری حداکثر۴۰ امتیاز ( با نرمال سازی در ردیف ها و جمع کل) برابر مصوبات هیات ممیزه دانشگاه و مطابق آیین نامه ارتقاء اعضا هیات علمی در نظر گرفته شود به شکلی که :

نوع فعالیت حداکثر امتیاز امتیازهای موردی پیشنهادی نحوه ارزیابی
مقالات ISI ۲۵ هر مورد حداکثر تا ۷ امتیاز (براساس IF می تواند افزایش یابد.) امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
مقالات علمی – پژوهشی ۱۵

پژوهشی انگلیسی: حداکثر ۶ امتیاز

 

پژوهشی فارسی: حداکثر ۵ امتیاز

امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
مقالات علمی – ترویجی ۵ ترویجی:  ۲  امتیازدانشجویی:  ۰/۵ امتیاز امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
کنفرانسهای معتبر ۵ امتیاز بین المللی خارجی: ۲  امتیاز بین المللی داخلی: ۱/۵ امتیازهمایشها، پنجمین همایش به بالا:۰/۵ امتیاز امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء
سوابق پژوهشی (طرحهای ملی، تحقیقاتی و…) ۱۰

هر طرح تا سقف ۴ امتیاز، همکار: ۱ امتیاز

در صورت استخراج مقاله از طرح، امتیاز تعلق خواهد گرفت.

با نظر اعضاء کمیته ی مصاحبه کننده

کسب رتبه در جشنواره ها و مقام

در مسابقات علمی معتبر

۱۵ با نظر اعضاء کمیته ی مصاحبه کننده
گواهی ثبت اختراع ۱۰ هر مورد تا سقف ۵ امتیاز مرتبط با رشته (امتیاز داوطلب به تناسب تعداد افراد)
تألیف یا ترجمه کتاب ۱۵ تألیف کتاب : تا سقف ۱۵ امتیازترجمه : تا سقف ۵ امتیاز کتب داوری شده (امتیاز داوطلب به تناسب تعداد افراد)

نحوه محاسبه امتیاز آموزشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (حداکثر ۳۰ امتیاز) بر مبنی جدول زیر خواهد بود. در صورت وجود امتیاز آموزشی بالاتر از ۳۰، نمرات کلیه داوطلبان بر مبنای ۳۰ نرمال خواهد شد.

ردیف مورد امتیاز ارزیابی
۱ دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی حداکثر ۳ با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده
۲ دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۳ با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده
۳ معدل مقطع کارشناسی a حداکثر ۳ معدل کمتر از ۱۳ پذیرفته نخواهد شد
۴ معدل مقطع کارشناسی ارشد a حداکثر ۳ معدل کمتر از ۱۵ پذیرفته نخواهد شد
۵ مدرک زبان b حداکثر ۲۶ مطابق با جداول مورد تأیید دانشگاه
۶ سوابق آموزشی(تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد)c حداکثر ۲

با ارائه مدرک معتبر

( تدریس دروس مرتبط با رشته در دانشگاههای معتبر)

a نحوه ی محاسبه ی امتیاز معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (بندهای ۳ و ۴ جدول امتیازدهی آموزشی)

– طول مدت کارشناسی در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب بین ۵/۳ تا ۴ سال با معدل ۲۰ مدرک خود را دریافت نماید، ۵ امتیاز تعلق خواهد گرفت. بین ۵/۴-۴ سال با معدل ۲۰ حداکثر ۴ امتیاز و بالای ۵/۵ سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از ۲۰ از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.

– طول مدت کارشناسی ارشد در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب تا ۲ سال با معدل ۲۰ مدرک خود را دریافت نماید، ۵ امتیاز تعلق خواهدگرفت. بین ۲ تا ۳ سال با معدل ۲۰ حداکثر ۴ امتیاز و بالای ۳ سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از ۲۰ از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.

 

 

  مدرک زبان ( بند ۵ جدول امتیازدهی آموزشی)

نوع مدرک حداکثر نمره حداقل نمره توضیحات
Tolimo ۵۷۰ ۴۷۰
امتیاز ۲۶ ۱ بصورت خطی کاهش می یابد
MCHE ۶۷ ۴۷
امتیاز ۲۶ ۱ بصورت خطی کاهش می یابد
IELTS ۵/۷ ۵
امتیاز ۲۶ ۱ بصورت خطی کاهش می یابد
IBT ۱۲۰ ۷۰
امتیاز ۲۶ ۱ بصورت خطی کاهش می یابد
TOFEL ۵۷۰ ۴۷۰
امتیاز ۲۶ ۱ بصورت خطی کاهش می یابد
IBT ۱۲۰ ۷۰
امتیاز ۲۶ ۱ بصورت خطی کاهش می یابد

 

 

 

 

 

 

 

نحوه محاسبه امتیاز سوابق آموزشی (تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد ؛ بند ۶ جدول امتیازدهی آموزشی)

تدریس
دانشگاه طبق جدول کارشناسی دانشگاه­های مرکزی و برتر به غیر از دانشگاههای برتر و مرکزی سایر
امتیاز به ازای هر درس ۱ به ازای هر درس ۰/۵ طبق نظر کمیته مربوطه

d  نحوه محاسبه امتیاز برگزیدگان المپیادهای معتبر (بند ۷ جدول امتیازدهی آموزشی)

المپیادها، جشنواره ها  و
نام المپیاد المپیادهای کشوری دانشجویی جشنواره خوارزمی روبوکاپ
امتیاز ۲ ۲ ۱
توجه: سایر موارد طبق نظر کمیته مربوطه خواهد بود.

 

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول

ردیف                                 شاخص ارزیابی حداکثر امتیاز
۱ تسلط علمی داوطلب ۵
۲ وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی ۵
۳ توانایی داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل و پاسخگویی به سؤالات ۵
۴ تعهد داوطلب در همکاری با دانشکده و حضور تمام وقت در تحقیقات ۵
۵ شخصیت، متانت، نحوه تعامل و قدرت ایجاد ارتباط وبرازندگی ۵
۶ نگرش و اطلاعات فناوری صنعتی ۵
جـمــع ۳۰
تبصره۱: میانگین نمره ارزیابی کنندگان بعنوان نمره آزمون این بخش لحاظ خواهد شد.

امتیاز نهایی حداکثر ۱۰۰ می­باشد که از ۳ بخش پژوهشی (۴۰ امتیاز)، آموزشی (۳۰ امتیاز) و مصاحبه (۳۰ امتیاز) تشکیل شده است.

از کجا و چطوری شروع کنم؟

پر کردن قرارداد

ابتدا قرارداد را با کلیک بر روی اینجا دانلود نموده و بعد از تکمیل و امضا،اسکن شده ی آن را از طریق فرم زیر(گزینه فرم ثبت نام برای تبدیل پایان نامه به کتاب) آپلود نمایید تا بعد از ممهور شدن به مهر موسسه و امضا آن ، یک نسخه به ایمیل شما ارسال شود

تکمیل فرم

بعد از تکمیل کردن اطلاعات فردی در فرم ، بر روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید.در مرحله بعد از اطلاعات فردی دقت کنید که آپلود کردن فایل پایان نامه و کارت ملی الزامی می باشد.
قدم بعد

پرداخت هزینه

در مرحله بعد از آپلود فایل های مورد نیاز کادر توضیحاتی برای شما به نمایش درخواهد آمد که از طریق آن می توانید توضیحات و نکاتی که در چاپ کتاب مهم هستند را ثبت کنید.در ادامه شما به درگاه بانک متصل میشوید و به صورت آنلاین مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بابت هزینه تبدیل پایان نامه به کتاب توسط شما باید پرداخت شود

قدم بعد

بازبینی نهایی فایل کتاب

فایل آماده شده کتاب در قالب pdf برای شما جهت باز بینی نهایی قبل از چاپ ایمیل میشود،بعد از بازبینی با شماره ۰۲۱۲۲۶۹۱۰۱۰ تماس حاصل نمایید تا مراحل بعدی انجام گیرد
قدم بعد

تحویل کتاب

پس از تایید نهایی کتاب توسط شما طی بازه زمانی ۴۵ الی ۶۰ روز کاری،مدارک مجوز کتاب و نسخه های چاپ شده برای شما ارسال میشود.برای ساکنین شهر تهران با پیک و برای ساکنین شهرستان ها با پست پیشتاز این عمل صورت میگرد و هزینه ارسال با برعهده ی موسسه می باشد.
قدم بعد

تحویل کتاب

  • اخذ شابک
  • فیپا نویسی
  • ثبت در خانه کتاب
  • ثبت در سازمان اسناد و کتاب خانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • اخذ مجوز نهایی چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • ارسال و اعلام وصول نسخه چاپ شده در مراجع مورد نیاز